Wielu z nas zastanawia się, co myśleć i jak funkcjonować w tym czasie w związku z koronawirusem i niepewną sytuacją ekonomiczną na skutek pandemii.

Chcielibyśmy podzielić się z wami kilkoma sugestiami, które myślimy, że są ważne, abyśmy przeszli zwycięsko przez ten okres!

1. Bardziej niż na okolicznościach utrzymuj swoje skupienie na Jezusie.

2. Siej do swojego życia słowa wiary, nie słowa strachu i paniki.

Nie słuchaj i nie czytaj zbyt wiele rzeczy, które budują w tobie strach. Przede wszystkim słuchaj i czytaj to, co buduje twoją wiarę! (“Co siejesz, to i żąć będziesz” Ga 6,7-8; “Wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe” Rz 10,17)

3. Żyj w stałej łączności z Duchem Świętym.

Żyjąc w świeżości, którą daje Duch Święty, możesz widzieć rzeczy we właściwej perspektywie i odnosić zwycięstwo w każdej sytuacji!
Jeśli do tej pory nie miałeś przełomu w tym, żeby słyszeć Boga, teraz możesz go mieć!
Pozwól się poprowadzić Duchowi Świętemu w tym czasie. On zna drogę wyjścia z każdego rodzaju problemu. Rozpoznaj Jego prowadzenie i bądź Mu posłuszny. On mieszka w Tobie!
Jak to zrobić? Co decyduje o tym, czy żyjemy w Duchu? Studiuj List do Galacjan 5,16-26; 6,7-10 i List do Efezjan 5,15-21

4. Pilnuj swojego języka i ust.

“Życie i śmierć jest w mocy języka” (Prz 18,21). Język jest sterem naszego życia. Słowa, które wypowiadasz, pozytywne lub negatywne, pokazują, co jest w twoim wnętrzu. “Z obfitości serca mówią usta.”

To, co często znajdujesz w swoim wnętrzu, to mix różnych emocji. Nie bazuj na tym! Masz dwie podstawy, na których możesz się oprzeć: (1) Myśli i emocje wewnątrz ciebie, albo (2) Słowo Boże. Zdecyduj, że od dzisiaj będziesz opierał swoje wyznanie na Bożych obietnicach, a nie na swoich emocjach. Słowo Boże jest pewne! Emocje są chwiejne i często nas oszukują.

Przez wypowiadane słowa kreujesz rzeczywistość w twoim życiu i otoczeniu. Bądź czujny, jakie w tym czasie słowa wypowiadają twoje usta. Potrzebujesz chodzić w wierze, a “twoja wiara nigdy nie będzie większa niż twoje słowa”. Wypowiadanie słów zgodnie z Bożym Słowem i Jego obietnicami aktywuje twoją wiarę!

Jeśli masz wątpliwości, co do tego, czy w ogóle jesteś człowiekiem wiary, to nie zostawaj w tym miejscu. Uznaj, że Boże obietnice są warte, aby na nich budować swoje życie! I zacznij od wypowiadania ich niezależnie od tego, co czujesz, a wypowiadane słowa uwolnią wiarę w twoim sercu!!!

5. Bądź stały.

Wielu z nas nie było do tej pory w stanie utrzymać wysokiego standardu w swoim życiu. Żyliśmy od zrywu do zrywu. Koniec z tym! Mamy rok 2020! To czas, w którym żyjemy z Jezusem konsekwentnie na wysokim poziomie! Jest łaska do tego! Jeśli wcześniej mogliśmy pozwolić sobie na niestabilność, to teraz już nie możemy!!

6. Uwierz, że Jezus jest z tobą, a nie przeciwko tobie.

Nawet jeśli do tej pory upadałeś i diabeł wykorzystywał to, aby cię oskarżać i okłamywać (“ogniste pociski złego” Ef 6,16), to Jezus wczoraj, dzisiaj i na wieki niezmiennie jest z tobą. On jest wierny! Taka jest Jego natura. On “trzciny nadłamanej nie dołamie, a tlącego się knota nie dogasi.” (Iz 42,3) Kocha cię tak bardzo, że “dał swojego jedynego Syna” (J 3,16)
Nie będziesz w stanie w tym trudnym czasie wierzyć w Bożą ochronę i Jego miłość do ciebie, nie mając pewności, że On jest z tobą, a nie przeciwko tobie! JESTEŚ SPRAWIEDLIWY Z POWODU TEGO, CO ON DLA CIEBIE ZROBIŁ, A NIE Z POWODU TEGO, CO TY ZROBIŁEŚ ALBO NIE ZROBIŁEŚ! Przyjmij to, wyznaj i niech ta prawda zakorzeni się w twoim sercu!

7. Nie daj się wyprzeć ze stylu życia opartego na najważniejszym przykazaniu (Mt 22,36-40).

Żyj skupiony na miłości do Boga i człowieka! W obecnej sytuacji nasi główni wrogowie: cielesna natura i diabeł, będą popychać nas, abyśmy skupiali się na samych sobie… Ale ty nie przestawaj służyć! I pamiętaj, że prawdziwa miłość ma zawsze wymiar praktyczny. Dla Jezusa ma znaczenie, czy podasz komuś kubek wody… (Mt 21,31-46)

8. Głoś Dobrą Nowinę.

Jeśli miałeś wcześniej zwyczaj mówić ludziom o Jezusie, nie przestawaj tego robić! Jeśli tego nie robiłeś, zacznij to robić!
Dlaczego?

Po pierwsze:
Nasz Dobry Bóg chce pociągnąć w tym czasie do swojego Królestwa WIELU LUDZI! To jest czas Ewangelii!!! Nie ma teraz ważniejszej informacji pod słońcem, która musi być przekazana ludziom, jak Ewangelia o Jezusie Chrystusie! Biblia mówi, że “zwycięstwo jest przez krew Baranka i słowo naszego świadectwa” (Ap 12,11). Jezus pozwolił, aby Jego krew została przelana, ale ludzie z tego nie skorzystają, jeśli nikt im o tym nie powie.
Jeśli nie wiesz, jak to robić, jak najszybciej znajdź kogoś, kto ci pomoże się tego nauczyć.

Po drugie:
Kiedy mówisz ludziom o tym, co Jezus dla nich zrobił, sobie zapewniasz ochronę! (Ef 6,15)
Ktoś ostatnio zauważył: “Ludzie, którzy mówią innym o Jezusie, mają się dobrze, ale ludzie, którzy tego nie robią, niekoniecznie.”

Jeśli podejmujesz się głoszenia Ewangelii i czynienia innych uczniami Jezusa, On obiecuje ci, że będzie z tobą! (Mt 28,19-20). A kiedy On jest z tobą i ty tego realnie doświadczasz, jesteś podekscytowany. I to utrzymuje cię na fali, pozbawiając dostępu złego!

A co jeśli czujesz się, jakby światło w tobie zgasło (Mt 5,13-16) albo masz wrażenie, że „zwietrzała twoja sól”? Wiedz, że jest możliwe, abyś „odzyskał smak”!

Zacznij od uniżenia się przed Bogiem. Poproś Go o tę samą miłość, jaką On ma względem zagubionych ludzi. Jeśli będzie potrzeba, bądź gotowy spędzić przed Nim na kolanach więcej czasu. Po czym poproś, aby On tworzył sytuacje, w których będziesz miał otwarte drzwi do mówienia ludziom o Jezusie. Wykorzystuj je z odwagą i pewnością!

Pamiętaj, że każdy z nas posiada unikalną sieć połączeń z ludźmi. Prawdopodobnie nikt nie powie o Jezusie twojej rodzinie, znajomym, sąsiadom, ludziom z twojej szkoły czy pracy, jeśli ty tego nie zrobisz!