Każdy człowiek może nawiązać relację z Bogiem – poprzez prostą odpowiedź na przesłanie o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: “Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony.” (List do Rzymian 10,9)

Ale co dalej po tej decyzji? Jakie są następne kroki na drodze z Bogiem? Jak nauczyć się ufać Jezusowi w każdej dziedzinie życia?

Biblia mówi o “fundamencie”, którego potrzebuje każdy naśladowca Jezusa. Tym fundamentem jest On sam, Jego Słowo i Jego Duch działający w naszym życiu. W poniższej serii dzielimy się biblijnymi inspiracjami, jak codziennie budować bliską, stabilną relację z Bogiem w oparciu o Jego Słowo.