Kraków

Jesteśmy chrześcijanami, chcemy być uczniami Chrystusa.

Wierzymy, że Kościół jest jeden, niepodzielny i powszechny, a jego głową jest Jezus Chrystus. Wierzymy, że Biblia jest słowem Boga Żywego, że jej słowa są nieomylne, że dzięki tym słowom można nawiązać bezpośrednią relację z samym Zbawicielem, który jest źródłem dobra, świętości i miłości. Wierzymy, że Duch Święty działa dzisiaj w Kościele i obdarza nas obficie swymi łaskami i darami.

Jesteśmy jak żagiel, w który wieje Duch Święty. Żagiel nasz zamocowany jest na maszcie, którym jest Słowo Boże. Maszt zaś tkwi w fundamencie, którym jest Jezus Chrystus.

Szukasz duchowej rodziny? Dołącz do nas!

Kościół Domowy Kraków – Facebook